ThS.BS. Lê Thị Lục Hà - Tình Dục Thông Thái

Bài viết của ThS.BS. Lê Thị Lục Hà

Các tác nhân gây khô âm đạo

Các tác nhân gây khô âm đạo

Bài viết được tham vấn y khoa bởi ThS.BS. Lê Thị Lục Hà về chủ đề các tác nhân gây khô âm đạo, ảnh hưởng của khô âm đạo đến sức khoẻ và đời sống tình dục.

Bài viết gần đây

Kiểm tra ngay nguy cơ mắc STIs Gọi bác sĩ miễn phí Đặt khám ngay với bác sĩ Tìm phòng khám gần bạn