ThS. BS. Tạ Ngọc Thạch - Tình Dục Thông Thái

ThS. BS. Tạ Ngọc Thạch

Giới thiệu

Khoa Nam học

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội


Bài viết của ThS. BS. Tạ Ngọc Thạch

Kiểm tra nguy cơ

Tìm phòng khám

Đặt khám bác sĩ

Tư vấn trực tuyến